S ČÍM SE NA NÁS MŮŽETE OBRÁTIT

Zajistíme Vám:

Ochrana osob a bodyguarding

Ochrana VIP osob

Vnitrostátní a mezinárodní doprovody

Přeprava osob a cenin

Fyzická ostraha objektů

Specifické úkoly v cizině